Suvel on Saaremaal mönus!
146 sündmust on tulemas 6042 sündmust on toimunud

Tasuta juriidiline nõustaja

Reede, 01.12.2017 / Saaremaa Puuetega Inimeste Koda / Kategooria: Muu

Õigusabi tagatakse elukondlike õigusmurede lahendamisel: võlad, eluase, pereasjad, tööasjad, toetused jms.

NB! Õigusnõustamiseks on vajalik eelregistreerimine SA Õigusteenuste. Büroo telefonidel: 601 5122 või 53 850 005 (SMS). Vajadusel on võimalus kasutada nõustamisprotsessis viipekeeletõlki.

Saaremaasuvi.ee