Saaremaa sündmused

202 sündmust on tulemas 6751 sündmust on toimunud

Töötuba stressiga toimetulekust

SÜNDMUS ON JUBA TOIMUNUD!

Neljapäev, 23.11.2017 / Töötukassa / Kategooria: Õpituba

Kell 14:00-16:00. Töötukassa õppeklassis Kuressaares, Tallinna tn 16. Läbiviija: Pille Pesti, ESF karjäärinõustaja. Registreerumine: pille.pesi@tootukassa.ee või töötukassa portaalis veebivormi kaudu.

Töötuba on mõeldud inimestele, kes ei ole töötuna või koondamisteatega tööotsijana töötukassas registreeritud.

Saaremaasuvi.ee