MENÜÜ

Dannebrog800/Eesti100: Mogens Dahli Koor: Brahmsi Saksa reekviem

SÜNDMUS ON JUBA TOIMUNUD!

event_note Neljapäev, 11.04.2019 19:00
location_on Kuressaare Castle Kuressaare, Kategooria: Kontsert

DANNEBROG 800 & ESTONIA 100:
Mogens Dahli Kammerkoor: Brahms – Saksa reekviemi
______

(ENG below)

Saaremaa muuseumi koostöö Taani Kultuuri Instituudiga on olnud viljakas ja esinemas käinud mitmeid Taani kollektiive. Seekord oleme külla palunud Mogens Dahli kammerkoori.

Taani Kultuuriinstituudil ja Mogens Dahlil on au esitleda Brahmsi “Saksa reekviemi” ülimalt kõrge kunstilise tasemega Taani-Balti meeskonna esituses.

Lootus, rõõm ja lohutus on Johannes Brahmsi “Saksa reekviemi” kesksed teemad. Brahms (1833–1897) soovis eelkõige luua humanistlikku teost meie elust siin maa peal. Nõnda sai sellest reekviem pigem leinajate kui surnute jaoks. Ta asetas rõhu elu ajutisele olemusele siin maa peal ja sellele, kuidas saame leida lootust, kuigi meile on antud vaid loetud päevad.

Aastal 2017 sai Mogens Dahli Kammerkoor (Taani) Rundfunkchor Berlinilt loa kasutada nende uut Brahmsi Reekviemi seadet, mis on kirjutatud kooridele, solistidele ja neljal käel mängitavale klaverile. Eriti viimastel aastatel on kasvanud huvi proovida seda nõtkes kammerlikus versioonis, kus Brahmsi fantastiline töö koorihäältega suurepäraselt esile tuleb.

ESINEJAD

Sopran: Elina Shimkus (Läti)
Bariton: Kalvis Kalniņš (Läti)
Mogens Dahl Kammerkor (Taani)
Klaveril: Tanja Zapolski & Rikke Sandberg (Taani)
Dirigent: Mogens Dahl (Taani)

Mogens Dahli Kammerkoor on professionaalne koor rahvusvaheliste lauljatega peamiselt Põhjamaadest. Koor asutati 2005. aastal ja selle kunstilised juured on Põhjamaade a cappella traditsioonides. Mogens Dahl on Mogens Dahli Kammerkoori asutaja ja dirigent, tema juhtimisel on sellest kujunenud üks Skandinaavia juhtivaid vokaalansambleid.

Lähemalt solistide ja muusikute kohta saab lugeda siit: https://www.dki.lv/mogens-dahl-chamber-choir-brahms-german-requiem/

Kontsert korraldatakse koostöös Taani suursaatkonnaga Eestis ja Saaremaa Muuseum. See on osa Eesti iseseisvuse 100. aastapäeva ja Taani lipu Dannebrogi 800. aastapäeva tähistamisest ning märgib 100. aasta möödumist Taani vabatahtlike osalemisest Eesti Vabadussõjas.

Sissepääs tasuta

_______________________

DANNEBROG 800 & ESTONIA 100:
Mogens Dahl Chamber Choir: Brahms – A German Requiem

The cooperation of the Saaremaa Museum with the Danish Cultural Institute has been fruitful and several Danish collectives have performed previously. This time we have invited the Mogens Dahl Chamber Choir.

The Danish Cultural Institute and Mogens Dahl are proud to present Brahms’ A German Requiem performed by a supreme Danish-Latvian artistic team.

Hope, joy and consolation are the central themes of Johannes Brahms’ A German Requiem. Brahms (1833-1897) wished above all to create a humanistic work starting from our lives here on earth. Thus, it became a requiem for the bereaved more than for the dead. Emphasis was placed on the transient nature of life here on earth and on how we can find hope although our days are numbered.

In 2017, Mogens Dahl Chamber Choir (Denmark) received permission from Rundfunkchor Berlin to use their new arrangement of Brahms’ Requiem which is written for choirs, soloists and piano four hands. Especially in recent years there has been a growing interest in exploring the requiem in a slender, chamber musical version where Brahms’ fantastic work with the voices of the choir really comes into its own.

PERFORMERS

Soprano: Elina Shimkus (LV)
Baritone: Kalvis Kalniņš (LV)
Mogens Dahl Kammerkor (Mogens Dahl Chamber Choir) (DK)
Piano: Tanja Zapolski & Rikke Sandberg (DK)
Conductor: Mogens Dahl (DK)

Mogens Dahl Chamber Choir is a professional ensemble of international singers mainly from the Nordic countries. The choir was founded in 2005 and is artistically rooted in the Nordic A cappella tradition. Mogens Dahl is the founder and conductor of Mogens Dahl Chamber Choir, which under his direction has developed into one of Scandinavia’s leading vocal ensembles.

Read more about soloists and musicians here: https://www.dki.lv/mogens-dahl-chamber-choir-brahms-german-requiem/

The concert is organized in collaboration with the Embassy of Denmark in Estonia and Saaremaa Muuseum. It is part of the Danish celebration of the 800th anniversary of the Danish flag Dannebrog800/Estonia100 in Estonia, the celebration of the 100th anniversary of Estonian independence and the marking of the 100th anniversary of Danish support to the Estonian War of Independence.

Entrance: Free of charge

VEEL SÜNDMUSI SAMAL KUUPÄEVAL