MENÜÜ

Raamatupidamise aastaaruande koolitus

SÜNDMUS ON JUBA TOIMUNUD!

event_note Reede, 16.02.2018
location_on Arensburg Boutique Hotel & Spa, Kategooria: Seminar

Eesmärk: Jagada nii kogemusi kui soovitusi eelseisva ehk 2017.a. majandusaasta aastaaruande koostamist silmas pidades koos tähelepanekutega enamlevinud vigadest, mida nii jooksvas raamatupidamisarvestuses kui ka varasemate aastaaruannete koostamisel praktikas on tehtud. Juhtida tähelepanu raamatupidamise keerukamatele ja mitterutiinsema iseloomuga teemadele. Käsitleda aktuaalseid maksuteemasid koos ülevaatega jõustunud või jõustuvatest olulistest maksuseaduste muudatustest

Käsitletavad teemad:
• Ülevaade jõustunud ja plaanitavatest muudatustest Eesti Finantsaruandluse Standardites;
• Lühiülevaade aruandekohustuslasi puudutavatest Audiitortegevuse seaduse muudatustest;
• Millised on majandusaasta aastaaruande koostamise sõlmprobleemid;
• Aastaaruande koostamisega seonduvad tegevused;
• Ülevaade aastaaruande lisades avalikustamisele kuuluva info miinimumnõuetest sõltuvalt aruande tüüpidest;
• Ülevaade enamlevinud vigadest, mida on praktikas aastaaruannete koostamisel tehtud;
• Ülevaade olulisematest jõustunud või jõustuvatest maksuseaduste ja muude seaduste muudatustest.

Õppemeetod: Loeng
Õppemaht: 7 akadeemilist tundi
Hind: 140€ + km

Lektor: Toomas Villems

Sihtrühm: Raamatupidajad, finantsjuhid, ettevõtete juhid jt huvilised

Koolituse hind sisaldab: auditoorne koolitus, õppematerjalid, tõend, kohvipaus, lõuna.

Juunika Koolitus OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostöö partner.

VEEL SÜNDMUSI SAMAL KUUPÄEVAL